Jouw huis of tuin

Waar jij woont, is er volgens onze modellen jaarlijks één kans op 1000 om te overstromen. Dat kan dit jaar zijn maar kan ook nog heel lang duren.

Bij klimaatverandering zal de kans stijgen tot jaarlijks 1 kans op 10.

Bekijk de overstromingskaarten via deze link

Jaarlijkse overstromingskans

Hoe berekenen we dit?
nu 1 op 1000
klimaat-
verandering
1 op 10

Stroomgebied van de Dommel

Door de klimaatverandering zullen er 79% meer adressen jaarlijks één kans op 10 hebben om te overstromen.
Dit zijn ongeveer 2900 adressen

klimaat-
verandering
2900 adressen

Wacht hier niet op en pak het probleem samen met andere burgers en organisaties aan.

Wat weet je al?

Je kent maar weinig mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Je kan nog heel wat bijleren over mogelijke maatregelen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Wat doe je al?

Je hebt zelf nog weinig of geen stappen genomen om het overstromingsrisico te beperken. Als je zelf geen risico loopt, kan je anderen helpen door zelf toch maatregelen te nemen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Schrijf je in voor de Dommelfora op 18 februari of 5 maart om mee na te denken over mogelijke oplossingen voor de overstromings- en droogteproblematiek rond de Dommel. Meer info.